Handelsbetingelser

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål på, hvordan du handler på Kel-Berg Parts A/S' webshop. Finder du ikke svaret herunder er du velkommen til at kontakte os på telefon 72 19 80 70. Ved din bestilling af varer på Kel-Berg Parts A/S' webshop accepterer du nedenstående aftalevilkår. Du kan altid finde de gældende betingelser på denne side. Derudover refereres til dansk rets almindelige købe- og aftaleretlige regler.

 

1. Priser

Alle priser er i danske kroner excl. moms.
Der tages altid forbehold for tastefejl, udsolgte varer, prisændringer fra leverandørerne samt ændringer i dansk moms og afgifter.
Kel-Berg Parts A/S forbeholder sig ret til at begrænse antallet af solgte enheder til særlig markedsført pris.

2. Fragt
Ved køb for over 3000 kr. (ex. moms) pålægges der ikke fragt.
Ved køb for mellem 1000 kr. og 3000 kr. (ex. moms) pålægges fragtgebyr på 200 kr.
Ved køb for under 1000 kr (ex. moms) pålægges fragtgebyr på 100 kr.

3. Ordrebekræftelse
Umiddelbart efter ordren er gået igennem, sendes en mail som bekræftelse. Mailen er alene en kopi af bestilling, og ikke Kel-Berg Parts A/S accept på at handlen gennemføres.

4. Fakturering
Betaling af bestilte varer sker ved traditionel fakturering til købers debitorkonto. Fakturaen med oplysning om navn på ordregiver sendes på e-mail til købers registrerede faktura e-mailadresse, når varen sendes fra vores lager.

Kan vi ikke sende alle dine varer på samme tid, sendes kun faktura for de varer, der er afsendt. Faktura på evt. restordre fremsendes, når de resterende varer afsendes.

5. Firma- og personoplysninger
Firma- og personoplysninger, som indtastes i forbindelse med køb på Kel-Berg Parts A/S webshop, behandles af Kel-Berg Parts A/S og eventuelle eksterne samarbejdspartnere i overensstemmelse med gældende dansk ret. Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre din bestilling - herunder e-mail og varedata, som vedrører dig. Alle kundeoplysninger og informationer om bestillinger bliver behandlet strengt fortroligt og vil aldrig blive videregivet til tredjepart.

I henhold til dansk lovgivning gemmes oplysningerne i fem år. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil din e-mail-adresse blive brugt i forbindelse med vores markedsføring inden for de interesseområder, du via din tilmelding har givet samtykke til. Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen, og dine oplysninger vil herefter blive slettet. Du kan jf. persondataloven få fuld indsigt i dine oplysninger ved skriftlig henvendelse til:

Kel-Berg Parts A/S
Langelandsvej 5
6520 Toftlund
Telf. 72 19 80 70

6. Levering
Bestilte varer leveres overalt i Danmark. Hvis det foretrækkes, kan bestilte varer alternativt afhentes på vore lagre i Toftlund eller Hedensted. 

Levering med fragtmand sker til kantsten eller hoveddør.

Det kan være et krav, at du er på leveringsadressen i tidsrummet for levering.

7. Leveringstid
Bestilte varer leveres hurtigst muligt. Leveringstiden afhænger af, om den bestilte vare er på lager og hvilken transportør, der er tilknyttet varen.

Bemærk: Der tages forbehold for udsolgte varer og ufremkommeligt vejr, ligesom der kan forekomme længere leveringstid i spidsbelastede perioder.

8. Fortrydelse af køb og returnering
Med mindre andet er skriftligt aftalt, tages varer som udgangspunkt kun retur mod betaling af et returneringsgebyr på 15% af købsprisen.

Specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

Ved returnering skal varen være i væsentligt samme stand som ved modtagelsen, og varen skal returneres i original og intakt emballage.

Forbrugsstoffer og rettighedsbetingede produkter, som indeholder abonnement eller licenser, tages kun retur i ubrudt original emballage – varen må ikke have været taget i brug.

Husk altid at medbringe eller medsende faktura ved returnering.

Returnering skal ske senest 14 dage efter modtagelse.

Ved returnering tilbagebetales varens pris og leveringsomkostning for den pågældende vare. Ved ordrer, der alene indeholder varer fra én lagerlokation, refunderes leveringsomkostningerne kun ved returnering af hele ordren, idet omkostningerne er de samme uanset antallet af varer.

Som kunde hæfter du selv for omkostninger ved returnering af varen.

9. Reklamation og mangler
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks (senest efter 8 dage) give sælger besked herom. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende.

Sælger kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering. Såfremt sælger anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko, returnere den angivelige mangelfulde vare til sælger i original emballage. Sælger forbeholder sig ret til kun at modtage den angivelige defekte del.

Kan sælger ikke selv afhjælpe fejlen, sendes varen til reparation hos et eksternt værksted eller hos leverandør.

Reklamationsretten bortfalder, hvis manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtigt eller uautoriseret montering, reparation eller brug. 

10. Transportskader
Når du modtager dine varer, skal du kontrollere for eventuelle synlige skader. Er emballagen beskadiget eller har andre synlige tegn på defekt, skal du kvittere på fragtbrevet – med forbehold for eventuelle skader på indhold. Du kan også nægte at modtage varen. Kontakt kundeservice og meddel, at du har afvist varen. Alle transportskader skal meddeles inden for 2 hverdage.

11. Ejendomsforbehold
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer ind til hele købesummen inklusive leveringsomkostninger samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fuldt ud. Køber forpligter sig til at holde leverancen forsikret og skadefri indtil hele købesummen er lagt.

12. Immaterielle rettigheder 
Enhver leverance af produkter sker med respekt af de pågældende indehaveres immaterielle rettigheder og sælger er uden ansvar af nogen art for købers handlinger i strid med disse rettigheder.

13. Ansvarsbegrænsning 
Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand, idet omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for skader i forbindelse med montering og ibrugtagning. Dette gælder ydermere under indlevering af produkter til reparation eller lignende. 

I tilfælde af force majeure eller andre forhold, der ligger uden for selskabets kontrol, er Kelberg Parts A/S fritaget for alt andet ansvar end i reklamationstilfælde, at kreditere den mangelfulde vares tilhørende købesum.

14. Lovvalg og værneting
Køb af varer på Kel-Berg Parts' webshop er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.